Право на недвижимите имоти / Изготвяне на договори за покупко-продажба и наем

Ще се радваме да Ви окажем активно съдействие по правни въпроси, свързани с изготвянето на договори за развитие на недвижими имоти, за покупка, дарение, наем или аренда, изготвяне на договори за сервитут и за обременяване с тежести на недвижими имоти, придружаване на проекти за недвижими имоти и представителство по спорове в областта на правото на недвижимите имоти.

Ние предлагаме:

  • изчерпателни консултации относно възможни пречки и договорни рискове,
  • оптимално структуриране на вашата сделка,
  • поемане на управлението и фидуциарното обслужване
  • вписване на договора за покупко-продажба в имотния регистър.
Call Now Button