Наследствено право / изготвяне на завещание

Има много правни аспекти, които трябва да се вземат предвид при планирането на наследство. Можем също така да Ви помогнем активно с нашия правен опит в областта на наследствените спорове.

Подкрепяме Ви при:

  • изготвяне на завещания
  • изготвяне на договори за наследство
  • изготвяне на договори за дарение в случай на смърт
  • установяване на откази от наследство и задължителни дялове
  • консултиране на наследници, бенефициенти на задължителни дялове и заветници, оспорване на завещания
  • консултации и представителство в съдебни производства по завещание и наследство.
Call Now Button