Корпоративно право / Създаване на дружество

Ще се радваме да Ви подкрепим с нашия правен опит в изготвянето и уреждането на устава, учредяването на вашето дружество, изготвянето и сключването на договори за цесия и реорганизацията на дружества.

Подкрепяме Ви в:

  • учредяването на Вашето дружество
  • възможно преструктуриране и реорганизация
  • ликвидация
  • продажба на вашето дружество.
Call Now Button