Семейно право/развод

Семейното право, и особено разводът, често е най-емоционалната област на правото. Точно затова компетентният правен съвет е още по-важен.

С удоволствие ще Ви подкрепим по отношение на:

  • имущественото право на съпрузите
  • предбрачен договор
  • развод
  • право на контакт
  • попечителство/законно настойничество
  • живото завещание
  • издръжка
  • разделяне на имуществото.
Call Now Button