Наказателно право

Благодарение на дългогодишния ни опит в областта на общото наказателно право, както и в специфични области, като например закона за наркотиците, можем да Ви предложим експертни съвети по всички въпроси на наказателното право.

Естествено сме на Ваше разположение като правен представител по време на полицейски разпит, както и пред всички австрийски наказателни съдилища и административни съдилища.

Нашите дейности включват:

  • консултация и подкрепа в случаи на проследяване и по време на претърсване на жилища
  • престъпления, свързани с телесни повреди, опасни заплахи, грабежи, принуда, кавги, право за наркотици и упойващи вещества, клевета
  • защита по дела за данъчни престъпления и престъпления на белите якички
  • защита в съдебни производства пред австрийските наказателни и административни съдилища
  • представителство в данъчни съдебни спорове
  • превантивни съвети за структуриране с цел избягване на наказателни дела, съвети за спазване на законодателството
  • представителство в професионални дисциплинарни производства
  • защита в наказателни производства по несъстоятелност
  • защита в производства за корупция и подкуп
  • защита в производства за присвояване, измама, незаконно присвояване и пране на пари.
Call Now Button