Трудово Право

С удоволствие ще Ви консултираме и представляваме по всички въпроси в областта на трудовото право.

Независимо дали става въпрос за преразглеждане или изготвяне на трудови договори или за подаване на искове срещу работодателя по време или след прекратяване на трудовото правоотношение, ние ще Ви окажем активна подкрепа с нашия правен опит.

Нашите дейности включват:

  • консултации по въпроси в областта на трудовото право
  • изготвяне на трудови договори
  • консултиране и представляване в съдебни спорове в областта на трудовото право.
Call Now Button